کانال تلگرام

آدرس کانال طعم شعر در روزمرگی را در زیر آورده ام

این کانال صرفا” برای مزه مزه کردن شعر و فارغ شدن از هیاهوی آشفته در روزمرگی هامون بنا کردم.

حضور شما در این کانال باعث خرسندی بنده است.
@poem_2020

کانال ذهن نوشته از نوشته های مورد علاقه ام پر می شود: @mindwriting2